Sender Score

Waarom de Return Path Sender Score zo belangrijk is voor je e-mail deliverability 

De inbox bereiken is altijd een uitdaging. Hoewel marketeers het gevoel kunnen hebben dat aanbieders van mailboxen onredelijk streng zijn, is daar een reden voor. Er wordt veel slechte e-mail verstuurd. Vorig jaar alleen al werden er meer dan 600 miljard e-mails van spammers verstuurd. Internet Service Providers (ISP’s) hebben deze strikte protocollen om legitieme afzenders niet te blokkeren, maar om spammers en schadelijke inhoud uit de inboxen van hun gebruikers te houden. Om het “goede” van het “slechte” te identificeren, beoordelen ISP’s de reputatie van een inkomende afzender bij het bepalen van de e-mail die ze moeten toestaan of blokkeren uit hun inboxen. De reputatie van een afzender wordt berekend aan de hand van verschillende statistieken en elke ISP heeft zijn eigen formule om te beoordelen of hij inkomende e-mail al dan niet moet accepteren en waar hij deze moet filteren. De Return Path Sender Score helpt e-mailmarketing serviceproviders en marketeers om hun deliverability te verhogen. 

Wat betekenen de getallen in een Sender Score?  

Alle scores zijn gebaseerd op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 de slechtste is en 100 de best mogelijke score. Een score staat voor de rangorde van dat IP-adres ten opzichte van andere IP-adressen, net als een procentuele verdeling.  

Hoe komt het dat Return Path zoveel weet over e-mailverzendgedrag?  

ISP’s en filterbedrijven leveren geaggregeerde, niet-persoonlijke gegevens die ze van hun abonnees verzamelen. Als iemand die een e-mail ontvangt een klacht indient bij zijn ISP, bijvoorbeeld door op de knop “Spam melden” te drukken, krijgen we een kopie van dat rapport. ISP’s en filterbedrijven melden ook andere gegevens over de ontvangen mail.  

Wat zijn de scores en wat betekenen ze?  

De afzenderscore is afgeleid van een eigen Return Path-algoritme en vertegenwoordigt de algemene prestaties van een IP-adres ten opzichte van de statistieken die belangrijk zijn voor zowel ISP’s als hun klanten die uw e-mail ontvangen. Voor afzenders vertegenwoordigt deze score de algemene gezondheid van uw e-mailprogramma’s, zoals ze lijken te zijn voor ontvangende systemen. In de meeste gevallen worden de scores berekend op een voortschrijdend gemiddelde van 30 dagen.  

Wat zijn de criteria van het Return Path algoritme?  

Klachten: deze score geeft weer hoe klachten over dat IP-adres zich verhouden tot alle andere IP-adressen die door het Sender Score Reputation Network zijn waargenomen. Klachtratio’s worden berekend als klachten gedeeld door geaccepteerde mail en klachtenscores zijn een rangorde op basis van uw klachtenratio’s.  

Volume: volume is op zich niet goed of slecht, maar is een belangrijk onderdeel van het algemene reputatiealgoritme: een IP-adres dat bijvoorbeeld 100 berichten verstuurt en 99 klachten ontvangt is problematisch, terwijl een IP-adres dat 100.000 berichten verstuurt en 99 klachten ontvangt, waarschijnlijk goed is. Een hogere score komt overeen met een groter volume dat wordt gecontroleerd door het Sender Score Reputation Network.  

Externe Reputatie: deze score laat zien hoe het IP-adres zich verhoudt tot alle andere IP-adressen die door het Sender Score Reputation Network op diverse externe blacklists en whitelists worden gezien.  

Onbekende gebruikers: deze score vertegenwoordigt de rangorde van het aantal onbekende gebruikers van het IP-adres in vergelijking met alle andere IP-adressen die door het Sender Score Reputation Network worden gezien. De ratio’s voor onbekende gebruikers worden rechtstreeks uit de inkomende SMTP-logboeken van de deelnemende ISP’s gehaald, waarbij wordt bijgehouden hoe vaak een IP-adres probeert een bericht te sturen naar een adres dat niet bestaat.  

Afgewezen: Dit geeft aan hoe vaak berichten worden geweigerd (bounced vanwege een beleidsreden, meestal spamfiltering of blacklisting) in vergelijking met andere IP-adressen die in het Sender Score Reputation Network worden gezien.  

Is de Sender Score een gemiddelde van de andere scores?  

Nee. De Sender Score is afgeleid met behulp van een formule die is ontwikkeld door Return Path op basis van een model dat gebaseerd is op het verzenden van IP-adressen versus hun waarschijnlijkheid dat ze betrokken zijn bij gedrag dat negatief wordt bekeken door ISP’s en filterbedrijven. De verschillende individuele indices dragen bij aan de algemene Sender Score, evenals aanvullende gegevenselementen die niet door een individuele index worden vertegenwoordigd.  

Wat is het “Onbekende Gebruikersratio”?  

“Onbekende gebruikers” is een verhouding tussen het aantal onbekende gebruikers, of ongeldige e-mailadressen, in vergelijking met de hoeveelheid e-mail die door onze ontvangende bronnen wordt gezien. Een ‘onbekende gebruiker’ of ‘geen gebruiker’ of ‘ongeldig adres’ is meestal een ‘550 5.1.1’ foutmelding die zal verschijnen in uw smtp logs, maar niet alle ISP’s gebruiken de ‘5.1.1’ uitgebreide antwoordcode, en niet alle ‘550’ antwoorden verwijzen naar onbekende gebruikers. Vaak is het nodig om de tekst bij dat SMTP-antwoord te bekijken om zeker te zijn van de betekenis ervan.  

Hoe worden deze gegevens nu gebruikt?  

Ontvangers gebruiken de Sender Score als input voor hun e-mail filtering beslissingen. Een eenvoudige implementatie kan zijn om alle mail met een afzenderscore onder een bepaald niveau dat zij aanvaardbaar achten, af te wijzen. Een ingewikkelder implementatie kan zijn om IP-adressen te whitelisten met afzenderscores boven een bepaalde drempel, maar afzenders te blacklisten die onlangs een spamtrap hebben geraakt, of die zeer hoge klachtenpercentages hebben gegenereerd. Sommige ISP’s gebruiken de Sender Score als leidraad voor het aantal berichten dat van een individueel IP-adres binnen een bepaalde periode moet worden geaccepteerd, wat vaak ‘throttling’ of ‘rate limiting’ wordt genoemd. Bijvoorbeeld, hoe hoger de Sender Score, hoe meer berichten die het IP adres naar die ISP kan sturen. Een lagere afzenderscore, of pogingen om meer berichten te verzenden dan is toegestaan, kan betekenen dat uw berichten worden geweigerd (meestal als een tijdelijke storing).  

Algemeen geldt: hoe hoger uw Sender Score, hoe groter de kans dat uw mail door een ISP wordt geaccepteerd en bij de beoogde ontvanger wordt afgeleverd. Hoe lager de Sender Score van een IP-adres, hoe groter de kans dat ISP’s & anti-spam systemen, inclusief die welke de Sender Score niet direct opvragen, de mail zullen weigeren of filteren.  

Afzenders kunnen de Sender Score gegevens gebruiken om hun eigen verzendgedrag te controleren en snel probleempunten te identificeren. Bijvoorbeeld, het identificeren van bronnen van klachten of weten of mail van uw netwerk spam traps raakt kan u in staat stellen om eventuele problemen op te lossen voordat het impact krijgt op alle verzonden mail.  

Wordt mijn e-mail gegarandeerd afgeleverd als ik wordt verwijderd van de Sender Score Blacklist of als ik mijn Sender Score verbeter?  

Sender Score blokkeert of accepteert zelf niet direct e-mail. E-mailnetwerken en ISP’s kunnen de afzenderscore opvragen en het resultaat gebruiken als een middel om hun e-mailverkeer te beoordelen en e-mail toe te staan of te weigeren. De laagste scores worden vaak gefilterd of geblokkeerd door e-mailontvangers. Echter, alleen het ontvangende netwerk kan uiteindelijk bepalen of uw e-mail wordt afgeleverd. Zelfs als het ontvangende netwerk niet direct gebruik maakt van Sender Score-gegevens, zal het in de meeste gevallen naar vergelijkbare statistieken kijken. Daarom verhoogt de verbetering van de Sender Score over het algemeen de kans dat uw e-mail overal wordt afgeleverd.  

Ik wil meer informatie over Return Path, waar vind ik dat?  

Voor de laatste e-mailmarketingindustrie-informatie en nieuws kunt u zich aanmelden voor de blog van Return Path.  

Klik hier om onze informatieve whitepapers over e-mailtechnologie en deliverability te lezen.  

 Als u vragen of zorgen hebt over uw e-mail deliverability, kunt u contact opnemen met een vertegenwoordiger van Return Path.  

Wat ziet een geregistreerde Return Path gebruiker meer dan een niet-geregistreerde gebruiker?  

Geregistreerde gebruikers zien hun afzenderscore, recente campagnes met onderwerpregel en reputatie criteria zoals blacklists, infrastructuur, gefilterde berichten, afgewezen berichten en onbekende gebruikers.  

Wat is Reputation Monitor en wat is het verschil met Sender Score?  

Uw afzenderreputatie bepaalt of uw mail in de inbox komt of überhaupt wordt afgeleverd. Net als bij een kredietscore moet u uw reputatie voortdurend bijhouden en weten wat u moet doen om deze te herstellen. Sender Score is een gratis service die de reputatie van een afzender weergeeft. Reputation Monitor is een betaalde tool die beschikbaar is via Return Path en die veel meer gegevens biedt. Daarnaast laat het gebruikers zien hoe ISP’s en e-mailontvangers hun IP-reputatie bekijken, hoe ze zich verhouden tot andere afzenders en wat ze moeten veranderen om hun inbox placement rates te verbeteren.  

Net als bij een creditscore moet u uw score voortdurend in de gaten houden. Met Reputation Monitor kunt u de belangrijkste gegevens die aan de basis liggen van beslissingen op het gebied van reputatie- en ISP-filtering bijhouden en begrijpen wat u kunt doen om uw reputatie, uw afzenderscore en uw inbox placement rate te verbeteren. 

Ik wil meer informatie over Return Path, waar vind ik dat?  

Voor de laatste e-mailmarketingindustrie-informatie en nieuws kunt u zich aanmelden voor de blog van Return Path.  

Klik hier om onze informatieve whitepapers over e-mailtechnologie en deliverability te lezen.  

 Als u vragen of zorgen hebt over uw e-mail deliverability, kunt u contact opnemen met een vertegenwoordiger van Return Path. 

Bron: returnpath.com 

Lees meer

Lange termijn effecten in emailmarketing

Langetermijneffecten in e-mailmarketing: een overzicht en optimaliseringsaanpak voor de lange termijn  

Het internet heeft geleid tot een ongekende versnelling van de communicatie- en commerciële processen. Real-time of near-time is de nieuwe standaard, als gevolg van de technologische mogelijkheden, in combinatie met de claim van de klant voor onmiddellijke voldoening. Toch is het de moeite waard om te kijken naar de tragere, minder opvallende effecten en trends, maar ook naar de niet te onderschatten dynamiek en grote kansen voor e-mailverzenders. De belangrijkste effecten in een kort overzicht:   

Lijstvermoeidheid  

Lijstmoeheid, de erosie van responspercentages over een langere periode is een volledig normaal fenomeen en een gevolg van verschillende factoren. Het groeiende e-mailvolume dat te maken heeft met iedere individuele ontvanger, de verzendfrequentie, de moeilijkheid voor de verzenders, de voortdurend hoge relevantie van de content, maar ook van verlaten mailboxes en striktere spamfilters. En daarnaast het aantal en de kwaliteit van de nieuw gegenereerde e-mailadressen, want nieuwe e-mailadressen genereren bijna altijd een hoger responspercentage dan adressen die al een tijdje op de verzendlijst zitten. De belangrijkste vraag voor verzenders is hoe het proces van lijstvermoeidheid op een kostenefficiënte manier kan worden vertraagd. Een hoger niveau van personalisatie (inhoud, afzender, tijdstip van verzending) is een duidelijk onderdeel van een beproefde aanpak.  

 Longtail  

De reactie op e-mailcampagnes is zeer snel, 50% van alle openingen, klikken en conversies gebeurt binnen 24 uur na ontvangst, en 66% binnen 48 uur. Des te verrassender is de respons op longtail e-mailcampagnes. Hier wordt vaak meer dan een derde van de conversies pas na een week of later gerealiseerd. Bovendien zijn de winkelwagentjes waarden in de longtail vaak significant hoger dan die van spontane kopers op de eerste dag. Met andere woorden, hoe later na de verzending een klik in de e-mail, hoe waardevoller deze klik is, des te hoger is het gemiddelde! In dit opzicht heeft e-mail een dubbeltalent – het ondersteunt zowel de tijdige aankopen als de aankopen later in de tijd. Dit leidt tot directe aanbevelingen voor zowel de ROI-berekening als de toewijzing aan het e-mailkanaal. Namelijk dat e-mail vaak een aanzienlijk hoger verkoopbedrag garandeert. 

Non respondenten 

Het optimale gebruik van non respondenten op lange termijn is een van de controversiële onderwerpen in e-mailmarketing. De meningen variëren van “non respondenten consequent uitsluiten”, naar “af en toe met reactiveringscampagnes bedienen” tot “consistent verzenden”. Er zijn voor elk van deze strategieën goede argumenten. Bijvoorbeeld in het geval van verzending als gevolg van gerecyclede spam traps en commitment-gebaseerde spamfilters. Of de inkomsten risico’s in het geval van het simpelweg elimineren van deze adressen. Om te beslissen hoe je als afzender lange termijn om dient te gaan met je non respondenten, is het aanbevolen A/B split testen uit te voeren.  

Device diversiteit   

Door de megatrend van meer mobiele apparaten worden e-mails nog sneller geopend en gelezen dan 10 jaar geleden. De mobile optimalisatie van mails heeft dan ook een vlucht gekregen aangezien meer dan 50% van de verzonden e-mails worden geopend op mobiele apparaten. De veel grotere uitdaging voor e-mail marketing is dat de click-to-open rates en de conversie ratio’s op smartphones aanzienlijk lager zijn dan op laptops of desktops (Tablets zijn met laptops vergelijkbaar). En deze trend zou zich kunnen voortzetten, aangezien steeds meer e-mails op Smart Horloges of andere apparaten met internettoegang afgeleverd worden. Of natuurlijk door een stemassistent als Alexa worden voorgelezen. In het laatste geval is zelfs niet duidelijk hoe opens en clicks zuiver gemeten kunnen worden. De impact van de devices op de bovengenoemde vertraagde conversie is nog niet onderzocht. Waarschijnlijk is de click in de e-mail slechts de eerste stap in het conversieproces. In ieder geval moeten er enkele maatregelen worden genomen om de conversie-erosie op mobiele apparaten op te vangen: alle nieuwsbrieflinks moeten enkele weken na verzending nog steeds feilloos werken en de volledige post-click journey in de webshop, inclusief betaling, moet geschikt zijn voor mobiel gebruik.   

Uitschrijvingspercentages  

E-mailuitschrijvers lijken onvermijdelijk en de aantallen zijn laag, meestal minder dan 0,2% per zending. Daarom kregen annuleringen relatief weinig aandacht en zijn ze dus zelden het doelwit van optimalisatie. Dat is nalatigheid, want het genereren van hoogwaardige e-mailadressen is nu veel moeilijker dan 10 jaar geleden, met als gevolg dat veel verzendlijsten in omvang stagneren of zelfs krimpen (de meeste zijn in de loop van de GDPR-omschakelingen ook waardevolle adressen “verloren”.) Bovendien kunnen zelfs kleine verbeteringen in de uitschrijvingspercentages uiteindelijk leiden tot enorme verbeteringen. Immers, bij een verzending van 2 keer per week en een hypothetisch uitschrijvingspercentage van 0,2% per verzending is binnen een jaar bijna 20% van de emailadressen verloren. Bij 0,1% uitschrijvingspercentage is dat slechts 10%. Uitschrijvingspercentages kunnen gelukkig vaak aanzienlijk worden verlaagd. Analyseer eerst de status-quo, dus het onderzoeken van de redenen voor het uitschrijven. En kijk daarnaast goed naar de bron van de e-mailadresgeneratie: zie je hier een duidelijk verband in? Daarna kun je een aantal maatregelen nemen, zoals sterkere en duidelijke thema’s, voorkeuren en een verregaande vorm van personalisering. Beperk irrelevante content en “reclame”- achtige e-mails en bied proactief feedbackkanalen aan. Of pas andere actieve kanalen toe die beter bij de voorkeuren van de ontvanger aansluiten.  

Deliverability  

Omdat problemen bij het afleveren van e-mail directe inkomstenverliezen veroorzaken, kunnen langdurige delivery problemen die niet worden herkend een zeer ernstig probleem vormen. Het gebrek aan precisie in de meetbaarheid van de zogenaamde “inbox placement” verergert het probleem. De belangrijkste aanpak hierin zou zijn om regelmatig A/B-splitstests uit te voeren met alternatieve ESP’s. Een ander, vaak onderschat effect op lange termijn zijn de “outbouncers”. Oftewel e-mailadressen die door frequente bounces automatisch worden geblokkeerd door de e-mail tool. Het komt vaker voor dan je zou denken dat goede afleverbare emailadressen uitgeschakeld worden en door de ESP op een blacklist gezet worden. Deze emailadres erosie is soms sterker dan de reguliere groei aan email adressen. Omdat veel e-mail tools deze geblokkeerde adressen niet identificeren in de rapportage, wordt deze blinde vlek in e-mail marketing zelden aangepakt. De ten onterechte geblokkeerde bounce-adressen kunnen eenvoudig worden geïdentificeerd met behulp van e-mailadresvalidatietools en kunnen weer gemakkelijk worden toegevoegd aan de verzendlijst.   

E-mailadrescategorieën en verblijfsduur  

B2B-campagnes hebben doorgaans aanzienlijk hogere responspercentages dan B2C-campagnes. Daarom worden typische B2C e-mailadressen, dus “freemailers” zoals hotmail of gmail, minder aangetast door adressen met B2B-domeinen als voornaam.achternaam@bedrijf.nl. Bij functiewijzigingen worden deze B2B-e-mailadressen verwijderd, terwijl de B2C-adressen veel zeldzamer zijn. Het resultaat is dat de verblijfsduur van B2C-adressen in verzendlijsten vaak langer is dan de verblijfsduur van B2B-adressen. Het gevolg is dan ook dat de totale waarde, dus het aantal openingen en klikken op een B2C-adres gedurende de levensduur van een klant aanzienlijk hoger kan zijn dan dat van een B2B-adres. Dus: privé freemail adressen zijn niet minder waardevol dan zakelijke e-mailadressen.  

Freemail structuur in de adreslijst   

De top 10 van freemailers zoals hotmail, gmail of yahoo, zijn vaak goed voor meer dan 80% van een typische B2C verzendlijst. Dat was zo 10 jaar geleden en dat is nu niet anders. Wat wel anders is, is de toenemende dominantie van Gmail: ‘s werelds meest gebruikte e-mail client. Deze trend moeten B2C als B2B-zenders in gedachten houden, aangezien steeds meer bedrijven Gmail integreren. Dit betekent het vaker testen en optimaliseren van templates en deliverability (Inbox Placement). Daarnaast is Google AMP 4 E-mail één van de belangrijkste trends in e-mailmarketing. Functies van landingspagina’s, zoals het invullen van een formulier of het bekijken van andere afbeeldingen of lijsten in de e-mail, zorgen voor een hogere interactiviteit. In totaal zijn er ongeveer 15 nieuwe interactieve elementen beschikbaar. Zo kunnen de respons- en conversiepercentages aanzienlijk worden verhoogd. Hoewel AMP nog niet volledig is uitgerold door Google, is voor de selectie van e-mailsoftware AMP-ondersteuning een steeds belangrijker criterium. Zelfs Microsoft, Yahoo en Mail.ru hebben aangekondigd om AMP te ondersteunen, waarmee een interessant deel van veel e-mail distributie gedekt is. 

 

Lees meer